Gdy masz problem

EWANGELIA – (Łk 5,17-26)
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź?” Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

„Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy

Ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów.”

*

Gdy masz problem mały czy duży.

*

Możesz pójść do przyjaciela i się wygadać.

To jest dobre i bardzo pomocne w życiu.

*

Możesz pójść do psychologa i powiedzieć o problemach.

To jest dobre i czasem potrzebne w życiu.

*

Możesz pójść do psychiatry, gdy nie radzisz sobie.

To jest dobre i czasem konieczne w życiu.

*

Lecz nikt z nich, nie odpuści Tobie grzechów.

Rozwiąże problem, lecz nie pojedna z Bogiem.

*

To może uczynić tylko Bóg.

A czyni to przez ręce kapłana.

*

Dlatego tak ważna jest współpraca między nimi.

By jeden i drugi zrozumiał, że uzupełniają się nawzajem.

*

Człowiek to jedność.

Psycho – fizyczno – duchowa.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.