Gdy planujesz swoje życie – (Łk 14,25-33)

Planujemy.

Kalkulujemy.

Obliczamy …

 


EWANGELIA (Łk 14,25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

 

denews_logo


 

 

Planujemy.

Kalkulujemy.

Obliczamy.

 

Po co?

 

By osiągać cele.

Realizować marzenia.

Rozwijać się zawodowo.

 

Wiara nie lubi chaosu.

Wiara lubi planowanie.

 

Masz jakieś plany na swój rozwój duchowy?

Kalkulujesz jak tu osiągnąć niebo?

Obliczasz czy ci się opłaca żyć moralnie?

 

Bo jeśli nie.

To jak chcesz dojść do nieba?

Skoro tego nie planujesz?

 

Gdy planujesz swoje życie.

Nie zapomnij o wieczności.

 

Ona trwa zdecydowanie dłużej.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.