Gdy po jednym Holokauście … – (Mt 2,13-18)

Uciekali.

Na osiołku.

Przez pustyni żar…

 


EWANGELIA (Mt 2,13-18)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

denews_logo1


 

 

Uciekali.

Na osiołku.

Przez pustyni żar.

 

Zostawili.

Bliskich.

Dobytek.

 

Uciekali.

W nocy.

Gdy zajrzała śmierć.

 

Uciekali.

Przed człowiekiem.

Przed prześladowaniem zła.

 

Uciekali.

Uciekają.

Nieustannie.

 

Bo po dwóch tysiącach lat.

Dziś, cały czas.

Chcą ich „wyciąć do pnia“.

 

Za Chrystusa.

Za wiarę.

Za wierność.

 

Burzą domy i kościoły.

Palą, gwałcą i na żywca tną.

 

I spokojnie patrzy świat.

 

Gdy po jednym Holokauście.

Świat znów milczy.

Gdy Holokaust trwa.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.