Gdy przychodzi zwykły czas – (Mk 1,14-20)

Tylko…

Zaraz, zaraz…

 


EWANGELIA (Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

denews_logo1


 

 

Chrystus powołał apostołów.

Było miło i przyjemnie.

Czuli się wyróżnieni.

 

A potem, przyszła codzienność.

 

Był adwent, czas oczekiwania.

Były święta Bożego Narodzenia.

Był Nowy Rok i Trzech Króli.

 

A dziś, przyszła codzienność.

 

Był kolor fioletowy szat liturgicznych..

Potem biały ornat zakładano.

A teraz zielony przejął inicjatywę.

 

Bo to czas zwykły w Kościele.

 

Tylko…

Zaraz, zaraz…

Bo jeśli kochasz.

I kiedy jesteś z kimś, kto kocha ciebie.

 

To jaki to zwykły czas …?

 

To głowa do góry.

To musi to być piękna codzienność.

A czas, nigdy nie jest wtedy zwykły.

 

Kochaj Boga.

Kochaj ludzi.

I pozwól się kochać.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.