Gdy pytasz: „Gdzie jest Bóg?” – (J 10, 22-30)

To ja się pytam ciebie…


EWANGELIA – (J 10, 22-30)
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”. Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.


 

 

Oto trwanie przy Pasterzu.

 

Zaczyna się od zaufania.

Rozpoznaję Jego głos.

I słucham Jego słów.

 

Tak trwamy w ramionach Jezusa.

 

A Pasterz bierze nas w obronę.

Nie wypuści nas ze Swoich rąk.

Nie pozwoli nas skrzywdzić.

 

Przez życie poprowadzi do wieczności.

 

Jeśli pytasz: „Gdzie jest Bóg?”

Jeśli nie czujesz Jego obecności?

To ja się pytam ciebie: „Gdzie ty poszedłeś?”

 

Wracaj w bezpieczne ramiona Pasterza.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.