Gdy rozmawiasz z Bogiem – (Mk 1,40-45)

Najlepiej by było gdyby:…

 


EWANGELIA (Mk 1,40-45)
Trędowaty przyszedł do Jezusa  i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

denews_logo1


 

 

Najlepiej by było, gdyby Bóg:

  • Dostosował się do moich potrzeb.
  • Wpasował się w narrację tego świata.
  • Wysłuchiwał każdą moją modlitwę.

 

Katastrofa gotowa.

 

Dziecko oddaje się bezgranicznie rodzicom.

Ufa im.

Zawierza.

Pyta o zgodę.

 

I o dziwo dobrze na tym wychodzi.

 

Gdyby rodzice, spełniali wszystkie zachcianki małego dziecka.

To katastrofa gotowa.

 

My jesteśmy małymi dziećmi Boga.

 

Naucz się więc takich słów, gdy mówisz do Niego.

  • Jeśli chcesz?
  • Twoja wola Panie.
  • Jezus ufam Tobie.

 

A zobaczysz, że dobrze na tym wyjdziesz.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.