Gdy wszyscy poszli spać

EWANGELIA – (Łk 6, 12-19)
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Gdy wszyscy poszli spać.

Babcia prasowała wnukom ubrania.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Zakochani ukradkiem wyrwali się z domu na spotkanie.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Mama przygotowywała obiad na jutro.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Student w ciszy siadał do nauki.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Człowieka zaczyna robić to, co dla niego najważniejsze.

*

Gdy wszyscy poszli spać.

Człowieka zaczyna zachowywać się tak, jaki naprawdę jest.

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 543
  • 0
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.