Gdy zatoczą kamień

Czasem twoje serce przygniata kamień…

 


EWANGELIA (Mt 28,8-15)
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

logo do teks


 

 

Złożono do grobu.

Postawiono straże.

Zatoczono kamień.

 

Czasem twoje serce przygniata kamień.

 

Kamień codziennego trudu.

Kamień choroby i cierpienia.

Kamień oszczerstw i pomówień.

Kamień niezrozumienia przez bliskich.

Kamień układów przez które trudno się przebić.

Kamień …

 

Czasem sami.

Czasem ktoś.

 

Zatoczy kamień w naszym życiu.

Kamień co nas przygniata.

I myśli sobie sprawa załatwiona.

 

Podnieś wtedy głowę do góry.

Bo pod tym kamieniem.

Jest serce twoje.

Jest miłość.

 

A miłość, zawsze Zmartwychwstaje.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.