Gdyby wznoszono toasty … – J 6, 22-29

Jest pokarm dla …

 


EWANGELIA J 6, 22-29

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

logo do teks


 

 

Jest pokarm dla sportowców.

Jest pokarm dla kobiet w ciąży.

Jest pokarm dla odchudzających się.

Jest pokarm dla pracujących umysłowo.

Jest pokarm dla tych, co nie tolerują glutenu.

Jest pokarm dla …

 

Powiedz, co chcesz osiągnąć?

A powiem ci, co trzeba jeść.

 

Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne.

Zabiegaj o ten pokarm, który dał Syn Człowieczy.

 

„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew.

Ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

 

Gdyby przy tej okazji wznoszono toasty…

To powinien brzmieć:

„Do zobaczenia w niebie.”

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.