Gdzie jest niebo? – (Łk 17,20-25)

Oto tu, oto tam…


EWANGELIA  (Łk 17,20-25)

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.


 

 

Gdzie jest niebo?

To znaczy Królestwo Boże.

 

Ktoś mówi, że „Oto tam”.

Inny zawoła, że „Oto tu”.

 

Nie idźcie tą drogą.

Nie chodźcie za nimi.

 

Królestwo Boże jest w tobie.

Królestwo Boże jest pośród nas.

 

Niebo, zaczyna się na ziemi.

Niebo, zaczyna się w sercu twoim.

 

Nosisz na głowie królewską koronę.

Tylko musisz ją dostrzec.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.