Gotowi na wszystko – (Mt 24,37-44)

Na te i inne …


EWANGELIA (Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

denews_logo1


 

 

Jesteśmy przygotowani.

 

Ubezpieczamy dom.

Na wypadek zalania.

Jesteśmy przygotowani.

 

Odkładamy małe kwoty.

Na czarną godzinę.

Jesteśmy przygotowani.

 

Będzie wigilia.

Prezenty kupimy.

Jesteśmy przygotowani.

 

Na te i inne.

Okoliczności.

Uroczystości.

Wypadki.

Jesteśmy przygotowani.

 

Jesteśmy gotowi na wszystko.

Mamy to we krwi.

Być przygotowanym.

Nie dać się zaskoczyć.

 

Spotkasz Chrystusa.

Prędzej, czy później.

Nie daj się zaskoczyć.

 

Bądź przygotowany.

Na to, najważniejsze w życiu spotkanie.

 

Adwent to czas przygotowań.

Adwent to czas oczekiwania.

 

Na co czekasz?

Na co się przygotowujesz?

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.