Gotowy na prawdę o sobie? – (Łk 5,27-32)

To bierz i…EWANGELIA  (Łk 5,27-32)

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.


 

 

Ewangelia to prawda o mnie.

 

Nie potępia mnie.

Pokazuje fakty.

 

Jestem grzesznikiem.

 

Grzesznikiem, którego kocha Bóg.

Zagubionym, którego odnajduje Chrystus.

 

A gdy już mnie odnajdzie?

 

Wyciąga do mnie dłoń.

I mówi: „Pójdź za mną”.

 

Jesteś gotowy na prawdę o sobie?

 

To otwórz karty Ewangelii.

I czytaj w ciszy swojej pustyni.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.