Grunt pod nogami – (Mt 8,23-27)

To byli świetni rybacy…


EWANGELIA – (Mt 8,23-27)
Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?


 

 

To byli świetni rybacy.

 

Przeżyli niejedną burzę.

Opanowali niejeden żywioł.

 

Tym razem nie potrafili opanować lęku.

 

Krzyczą, budzą Jezusa, błagają o ratunek.

Zabrakło wiary, zabrakło zaufania.

 

Gdy zaczniesz tracić grunt pod nogami, zawołaj Jezusa.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.