I am second – 28.08.16

Jeśli tak pojmujesz pokorę …


EWANGELIA (Łk 14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

 

denews_logo


 

 

Pokora.

Ustępujesz wszystkim.

Zgadzasz się na wszystko.

Nie bronisz swojego zdania.

Nie chwalisz się osiągnięciami.

Pozwalasz sobie „skakać po głowie”.

Zawsze siadasz na ostatnim miejscu.

 

Jeśli tak pojmujesz pokorę.

To jesteś w wielkim błędzie.

 

Pokora to postawa wobec Boga.

 

Ja oddaję pierwszeństwo Bogu.

Ja jestem drugi.

On jest zawsze pierwszy.

 

Ja okazuję wdzięczność za zbawienie.

To nie ja się zbawiam.

To Bóg mnie zbawił.

 

Ja staram się naśladować Chrystusa.

To nie moje zasługi i spryt otwierają niebo.

Ale miłość i miłosierdzie Boga.

 

Gdy myślisz, że to Ty jesteś taki:

Mądry.

Wspaniały.

Wszystko sam.

Dasz radę.

Osiągniesz.

Itd.

To zajmujesz wtedy pierwsze miejsce.

Miejsce, które należy do Boga.

I przyjdzie czas, kiedy ze wstydem będziesz musiał je opuścić.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.