I niech już Duch Święty … – (J 20,19-23)

Gdy Duch Święty zstępował…

 


EWANGELIA (J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.


 

 

Gdy Duch Święty zstępował byli zgromadzeni.

Nie siedź w domu, bądź, trwaj z Kościołem.

 

Nie byli sami, była z nimi Matka, była Maryja.

Naucz się od Maryi pokornego trwania, oczekiwania.

 

Gdy Jezus staną przed nim, powiedział: „Pokój wam”.

„Weźmijcie Ducha Świętego” i otworzyli serca swoje.

 

„Weźmijcie Ducha Świętego” i dziś my uczynimy to samo.

Razem z Maryją, otwórzmy serca swoje.

 

Przyjmijmy Ducha.

Ducha Świętego.

Ducha Prawdy.

Ducha Miłości.

Ducha Parakleta.

Ducha Pocieszyciela.

Ducha Rady.

Ducha Męstwa.

Ducha…

 

I niech już Ducha Święty cię prowadzi.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.