I to jest najważniejsze – (J 1,43-51)

Niepewnie.

Nieporadnie.

Czasem na oślep.

Ufnie.

Oddanie.

Wiernie…

 


EWANGELIA (J 1,43-51)
Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

denews_logo1


 

 

Apostołowie spotykają Chrystusa.

Doświadczają bliskości Kogoś…

Kto bardzo dobrze ich zna.

Interesuje się tym, co u nich słychać.

Pragnie dla nich samego dobra.

 

I poszli za Nim.

 

Jesteśmy dziećmi Boga.

Idziemy za Chrystusem.

Może nieporadnie jak małe dziecko.

Może jak poranieni fatalnymi wyborami.

Może niepewnie, jakby ktoś nagle wyłączył światło.

 

Ale idziemy za Nim.

 

Bo gdzieś dobrze czujemy, że …

To jest właściwa droga.

To jest Ktoś większy niż moje problemy.

To jest Ktoś, kto zna moje słabości, a i tak kocha mnie.

To jest Ktoś, Kogo kiedyś spotkam i nie chce uciekać od Niego.

 

Idziemy.

 

Niepewnie.

Nieporadnie.

Czasem na oślep.

Ufnie.

Oddanie.

Wiernie.

 

Nie wiem jak idziesz.

Cieszę się, że idziesz.

I to jest najważniejsze.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.