I w życiu i śmierci – (J 15,18-21)

Nie jesteśmy z…


EWANGELIA (J 15,18-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.


 

 

Zostaliśmy poczęci i zamieszkaliśmy w brzuchu mamy.

Lecz to nie był nasz świat i opuściliśmy go.

 

Narodziliśmy się i zamieszkaliśmy tu, gdzie teraz jesteśmy.

Lecz czy to jest nasz świat, skoro kiedyś go opuścimy?

 

Zostaniemy wskrzeszeni i zamieszkamy ze swoim Stwórcą.

Tam śmierci już nie ma i czas nie istnieje, dotkniemy wieczność.

 

Nie jesteśmy z tego świat.

I w życiu i śmierci należymy do Pana.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.