Idźcie i głoście – (Mt 10,1-7)

Z bliskości wypływa…


EWANGELIA – (Mt 10,1-7)
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.


 

 

Jezus przywołał dwunastu.

 

Chciał, by byli blisko Niego.

Z bliskości z Nim, czerpali siłę.

 

Najpierw posłał ich do swoich bliskich.

Po Zesłaniu Ducha Świętego posyła na cały świat.

 

Podstawa to bliskość z Jezusem.

Z niej wypłynie dobre świadectwo.

 

I nie szukaj nie wiadomo, gdzie i kogo.

Bądź dobrym przykładem dla najbliższych.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.