Idźcie na cały świat – (Mk 16, 15-20)

Bo nic tak nie przemawia jak…


EWANGELIA – (Mk 16, 15-20)
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


 

 

Wspominamy dziś Świętego Marka Ewangelistę.

I takie oto słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.”

 

Jeśli przyjąłeś chrzest święty.

Jeśli wierzysz w Zmartwychwstanie.

 

To jesteś wezwany do głoszenia Ewangelii.

 

Jeśli masz głęboką relację z Bogiem.

Jeśli czytasz i kierujesz się słowami Ewangelii.

 

To nic nadzwyczajnego, nie musisz robić.

 

Wtedy będziesz promieniował Ewangelią.

Wtedy będziesz najlepiej głosił Dobrą Nowinę.

 

Bo nic tak nie przemawia, jak prawdziwe twoje oblicze.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.