„Idźcie na cały świat” – (Mt 10,7-13)

Tak, mamy nawracać…


EWANGELIA (Mt 10,7-13)
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.


 

 

„Idźcie i głoście.

Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.”

 

Tak, mamy nawracać ludzi.

Pomóc im spotkać Chrystusa.

 

Nawrócić Żyda, Buddystę, Muzułmanina, Hinduistę…

Każdy człowiek powinien poznać Jezusa.

 

Wyboru dokona sam.

Ale ja mam mu powiedzieć o Jezusie.

 

Nawracać, nie siłą mięśni, prawa i nakazów.

Lecz nawracać, siłą modlitwy, świadectwa i słowa.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.