Ile warte są słowa? – (J 12,24-26)

I ten czas…


EWANGELIA (J 12,24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


 

 

„Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów,

Ale kiedy patrzysz na jego zachowanie,

dostajesz wszystkie odpowiedzi.”

 

Jest czas głoszenia Ewangelii.

Czas opowiadania o Bogu.

 

Przychodzi również czas dawania świadectwa.

I ten czas, mówi najlepiej, ile warte są twoje słowa.

 

Tylko ten, co umiera dla siebie.

Może narodzić się dla innych.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.