Istota sprawy – (Mt 13, 47-53)

Byłeś kiedyś na rybach…


Ewangelia (Mt 13, 47-53)

Jezus powiedział do tłumów:

«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.


 

 

Zbierałeś kiedyś grzyby?

Łowiłeś kiedyś ryby?

Kupiłeś truskawki na targu?

 

Potem w domu siadasz i oddzielasz.

 

Dobre grzyby do garnka, złe do kosza.

Dobre ryby do siatki, za małe z powrotem do wody.

Dobre truskawki do sitka, złe do kosza.

 

Analogia zawsze będzie kulawa, ale pokazuje istotę sprawy.

 

Tak będzie przy końcu świata.

Jedni pójdą do życia wiecznego.

Drudzy na wieczne potępienie.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.