Jak bardzo tego pragniesz? – (Łk 19,1-10)

Co jesteś w stanie zrobić?

Co jesteś w stanie poświęcić?…

 


EWANGELIA (Łk 19,1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

 

denews_logo1


 

 

Zacheusza.

Chciał zobaczyć Jezusa.

 

Chcesz zobaczyć Jezusa?

Chcesz spotkać Chrystusa?

Chcesz zbudować z Nim relację?

 

Co jesteś w stanie zrobić?

Co jesteś w stanie poświęcić?

Co jesteś w stanie wymyślić?

 

Aby tak się stało.

 

Jak bardzo tego pragniesz?

 

A ja wiem.

Ty potrafisz.

Zrobić.

Poświęcić.

Wymyślić.

Jeśli naprawdę na kimś, na czymś ci zależy.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.