Jak być wysłuchanym – (Łk 11,1-4)

Dlaczego…?


EWANGELIA  (Łk 11,1-4)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.


 

 

Modlimy się i nie jesteśmy wysłuchani.

Dlaczego tak jest?

 

Bo się źle modlimy.

 

Proszę więc dziś Panie.

Naucz nasz modlić się.

 

Tak się módlcie:

„Ojcze Nasz…”

 

Przeanalizuj słowa tej modlitwy.

Potem zastosuj je w swoim życiu.

 

A wtedy, życie twoje stanie się modlitwą.

I to o ten rodzaj modlitwy Bogu chodzi.

 

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 1687
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.