Jak kropla wody – (Łk 4, 31-37)

Słowo Boga…


EWANGELIA – (Łk 4, 31-37)
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.


 

 

Słowo Boga ma moc.

 

Miało dwa tysiące lat temu.

Ma i dziś w XXI wieku.

 

Wtedy, uzdrawiało, rozgrzeszało, uwalniało.

I dziś, uzdrawia, rozgrzesza, uwalnia.

 

Słowo Boga przemienia człowieka.

 

Przemienia tych, co wierzą.

Przemienia tych, co słuchają.

 

Przemienia tych, co przyjmują.

Przemienia tych, co są otwarci.

 

Czytasz codziennie Słowo Boga?

 

Masz swoje ulubione fragmenty?

Jakie Słowo dziś jest ci bliskie?

 

Słowo Boga jest jak kropla wody.

Drąży serca tych, co je czytają.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.