Jak mówić?

EWANGELIA – (Łk 19,45-48)
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Jezus nauczał w świątyni.

*

Ale musiał przemawiać.

Aż słuchali Go z zapartym tchem.

Faryzeusze nie mogli temu zaprzeczyć.

*

Musiał mówić z pasją, miłością, prawdą.

*

Jak ma mówić ksiądz do parafian?

Jak ma mówić rodzic do dziecka?

Jak ma mówić mąż do żony?

*

By z zapartym tchem, słuchali siebie nawzajem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.