„Jak pijany słupa” – (Łk 1,26-38)

Co w życiu się nie pogubiła.

Poranionego serca nie mam…

 


EWANGELIA (Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

denews_logo1


 

 

Zachowana od grzechu.

Ustrzegła się nieczystości.

Pycha nad Nią, nie miała władzy.

 

A my w grzechu.

Z czystością na bakier.

Pycha w sercu się rozsiada.

 

Jak to dobrze mieć taką Matkę.

Co w życiu się nie pogubiła.

Poranionego serca nie mam.

 

Taki człowiek.

Taka Matka.

Dobrze poprowadzi.

Właściwą drogę wskaże.

 

Trzymaj się Jej.

Przepraszam za porównanie.

Trzymaj się, „jak pijany słupa“.

 

Trzymaj się, a nie upadniesz.

Trzymaj się Niepokalanej.

Byś miał serce nieskalane.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.