Jak stać się chrześcijaninem? – (J 13,16-20)

Przyjąłeś chrzest.

Zostałeś chrześcijaninem.

Ale czy się nim naprawdę stałeś?…

 


EWANGELIA (J 13,16-20)
Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

logo do teks


 

 

Chrystus mówi.

Chrystus daje przykłada.

Za słowami idą czyny.

 

Przyjąłeś chrzest.

Zostałeś chrześcijaninem.

Ale czy się nim naprawdę stałeś?

 

Powoli, każdego dnia dorastamy do tej godności.

Powoli, każdego dnia, starajmy się przyjmować Chrystusa.

Powoli, każdego dnia starajmy się zobaczyć w bliźnim Jezusa.

 

Stać się chrześcijaninem.

To przyjąć Chrystusa.

 

Przyjąć Chrystusa.

To przyjąć bliźniego.

 

Którego?

Tego, którego za chwilkę spotkasz.

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.