Jasność lepsza od ciemności jest – (J 8,31-42)

Pomyśli ktoś sobie.

Powie innym z przekonaniem…

 


EWANGELIA (J 8,31-42)
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

logo do teks


 

 

Pomyśli ktoś sobie.

Powie innym z przekonaniem.

 

Jestem wolnym człowiekiem.

Sam decyduję o sobie.

Mogę zrobić co zechcę.

 

I tak człowiek idzie w grzech.

Kieruje się swoim zasadami.

Zapomina o prawdzie wiary.

 

Tylko to już nie jest wolność.

Tylko swawola.

 

Tylko to już nie jest wolność.

Tylko niewola grzechu.

 

Tylko to już nie jest wolność.

Tylko ciemność.

 

Ciemność, do której przyzwyczaił ci się wzrok.

Prawda łatwo wtedy oślepia swym blaskiem.

 

I zasłania człowiek oczy.

 

Otwórz się na prawdę.

Otwórz oczy.

 

Przyzwyczaj się do jasności.

Jasność lepsza od ciemności jest.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.