Jeden z siedmiu – (Mk 2,23-28)

Niedziela to dzień…

 


EWANGELIA (Mk 2,23-28)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.


 

 

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Chrystus jest Panem niedzieli.

 

Niedziela to dzień Zmartwychwstania.

Niedziela to dzień Ducha Świętego.

Niedziela to dzień Kościoła.

 

Niedziela to dzień wolny od pracy.

Niedziela to dzień dla Boga.

Niedziela to dzień dla rodziny.

 

Ze wszystkich dni tygodnia.

Ten jeden jest najświętszy.

 

Nie czyń go dniem powszednim.

Uczyń go szczególnym dniem w życiu.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.