Jedno przykazanie – (Mt 22, 34-40)

A wszystko zaczyna się od miłości…


Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».


 

 

Jedno przykazanie.

A w nim zawarte wszystkie przykazania.

 

„Będziesz miłował Pana Boga swego…”

„Będziesz miłował bliźniego…”

 

Na pierwszym miejscu miłość do Boga.

Na drugim miejscu, miłość do człowieka.

 

Prawdziwa miłość do człowieka.

Wypływa z miłości do Boga.

 

Miłość do Boga, jest siłą miłości człowieka.

Siłą miłości do żony, męża, dzieci, bliźniego.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.