Jeśli chcesz, nie musisz – (Mt 16,24-27)

Lecz jeśli…

 


Ewangelia (Mt 16,24-27)
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

 


 

„Jeśli kto chce pójść za Mną…”

Jeśli chcesz.

Nie musisz.

 

Lecz jeśli pójdziesz.

 

„…niech się zaprze samego siebie…”

To zapisz sobie na swoim dysku twardy

Najpierw Bóg, potem bliźni i dopiero ty.

 

„…niech weźmie swój krzyż…”

Zmieniam to, co zmienić mogę.

Niosę bez narzekania to, czego zmienić nie mogę.

 

„…niech Mnie naśladuje.”

Nie wywarzam otwartych drzwi.

Idę po śladach swojego Mistrza.

 

A gdy minie wyznaczony czas pod niebem.

 

„…wtedy odda każdemu według jego postępowania.”

 

Ja za Piotrem, św. Piotrem powiem jeszcze tylko:

„Panie do kogóż pójdziemy?

Ty masz Słowa życia wiecznego.

A myśmy uwierzyli i poznali,

że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego.”

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.