Jeśli nie dokonujesz cudów – (Mk 9,30-37)

A więc, rzecz o…

 


EWANGELIA (Mk 9,30-37)

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.


 

 

Kto z nich jest największy?

A więc, rzecz o pokorze.

 

Dwudziesty drugi dzień miesiąca.

A więc, wspominamy św. Ritę.

 

Została świętą, nie ze względu na dokonywane cuda.

To Jej pokora, postawiła Ją w panteonie świętych.

 

Była pokorą w przeżywaniu swojej niełatwej codzienności.

Była ostoją delikatności, choć miała porywczego męża.

Była pełna delikatności, choć wychowywała dwóch synów.

Była wybaczeniem, dla tych co zamordowali jej męża.

Była ciszą i kontemplacją, gdy wstąpiła do klasztoru.

Była blisko Jezusa cierpiącego, czego znakiem była bolesna rana na czole.

 

Jeśli, nie dokonujesz cudów.

To pokora jest drogą do świętości.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.