Jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak” – (J 1,29-34)

Chcesz pokoju serca…

 


EWANGELIA (J 1,29-34)

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.


 

 

Szukasz odpuszczenia grzechów?

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”.

 

Chcesz pokoju serca?

„Daje pokój, jakiego nie może dać świat”.

 

Chcesz mieć potężnego przyjaciela?

„… jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.

 

Takie świadectwo daje Jan.

A świadectwo Jego jest prawdziwe.

 

Jeśli na powyższe pytania, twoja odpowiedź brzmi „tak”.

Postaw w swoim życiu na Chrystusa.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.