Jesteś zaproszony – (Mt 22, 1-10)

Oto konkret…

 


EWANGELIA (Mt 22, 1-10)

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.


 

 

Oto konkret.

Pan wyprawia ucztę.

Przygotował co tylko najlepsze.

 

Wysłał sługi z zaproszeniem.

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”.

 

Jesteś wezwany.

Jesteś zaproszony.

Jesteś mile widziany.

 

A gdy się wykręcisz.

Bo zmęczony, bo deszcz, bo podróż, bo…

Nie szkodzi, twoje miejsce zajmie ktoś inny.

 

Tylko tam, gdzie nie ma uczty.

Tam jest „płacz i zgrzytanie zębów”.

  • DeNews
  • 1246
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.