Jezus Chrystus

EWANGELIA – (Mt 17,10-13)
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Jezus Chrystus.

*

W Nim wypełniło się wszystko.

W Nim dokonało się wszystko.

*

O Nim mówi całe Pismo.

Jego zapowiadają wszyscy prorocy.

*

Jezus Chrystus.

*

Doskonałe człowieczeństwo.

Pełnia boskości.

*

Alfa i Omega.

Początek i Koniec.

*

Jezus Chrystus.

*

Któż jak On?

Oto Pan.

*

Wszechmogący.

Syn Boga Żywego.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.