Jezus – (Mk 9, 38-40)

Często czyń znak…


EWANGELIA (Mk 9, 38-40)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.


 

 

W imię Jezusa, wyrzucali złe duchy.

A ty, w imię Jezusa…

 

Zaczynasz dzień?

Spożywasz posiłek?

Zdobywasz wiedzę na lekcjach?

Pokonujesz kilometry w podróży?

(…)

 

Czyń często znak krzyża.

„Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

W imię Boga, życie, codzienność wtedy upływa.

 

I lepiej, jak ci się wymknie „O Jezu”, niż inne słowo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.