Każdy zbiera to co lubi – (Łk 12,13-21)

Jeden zbiera…EWANGELIA  (Łk 12,13-21)

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj». Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?» Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.


 

 

Nie mam nic złego w gromadzeniu skarbów.

 

Jeden więc, będzie gromadził strażackie kaski.

Drugi cały dom ma zastawiony starymi radiami.

Trzeci, „zabija” się o kolejne kontrakty za granicą.

 

Każdy zbiera to co lubi.

 

Jakieś małżeństwo, tuli czwórkę swoich dzieci i mówi „moje skarby”.

Pewien człowiek, złożył nadzieję w Bogu i zabiega o rozwój swojej wiary.

Znam kogoś, kto z myślą o niebie, robi codziennie jedną dobrą konkretną rzecz.

 

Jeden zbiera to co lubi.

Drugi zbiera to co mu służy.

Trzeci zbiera to co zabierze na drugą stronę życia.

 

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 1390
  • 2
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.