Kobiety Jezusa Chrystusa – (Łk 8,1-3)

Oni wszyscy szli, bo…


EWANGELIA (Łk 8,1-3)
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


 

 

Kobiety Jezusa Chrystusa.

Obok Apostołów, szły za Jezusem kobiety.

 

Czy to kobieta, czy to mężczyzna.

Oni wszyscy szli, bo osobiście doświadczyli Boga.

 

Zostali powołani.

Zostali uzdrowieni.

Zostali rozgrzeszeni.

Zostali dotknięci słowem.

 

Wszystko to przemieniało ich serca.

I zmieniało ich życie o 180 stopni.

 

Trzeba dotknąć Boga.

By przejrzeć na oczy.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.