Kto z nieba pochodzi

EWANGELIA – (J 3,31-36)
Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.

Kto z nieba pochodzi.

Ten jest ponad wszystkim.

*

Nie boi się Pani puścić córki do Afryki.

Pan Bóg się nią opiekuje, proszę Księdza.

*

Nie boję się odejść z tego świata.

Idę spotkać się z Tym, dla którego żyłem.

*

Nie przejmuję się tym, co mówią ludzie.

Zależy mi tylko na zdaniu Jednego, Jezusa.

*

Takich prawdziwych historii jest bez liku.

*

Kto z nieba pochodzi.

Ten idzie z podniesioną głową.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.