Ktoś pamięta o tobie – (Mk 2,1-12)

Ten świat jeszcze się kręci, bo ktoś…

 


EWANGELIA (Mk 2,1-12)
Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

 

denews_logo1


 

 

Babcia samotnie przesuwa paciorki różańca.

Ciężko chory w skrytości ofiarowuje swoje cierpienia.

Gdy wszyscy już zasnęli, rodzice modlą się za swoje dzieci.

 

Ten świat jeszcze się kręci, bo ktoś się modli.

 

Miał dobrych znajomych, kolegów i przyjaciół.

Wnieśli go na dach, bo drzwi były zastawione.

By znalazł się przed Chrystusem.

 

Został uzdrowiony, bo ktoś o nim pamiętał.

 

Ktoś pamięta o tobie.

Ktoś się modli za ciebie.

Ktoś ofiarowuje cierpienie w twojej intencji.

 

Kiedyś się dowiesz, ja bardzo wiele im zawdzięczasz.

I ty, nie zapominaj o nich w swoich modlitwach.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.