Lampa – (Łk 8,16-18)

Lampa świeci by…


EWANGELIA  (Łk 8,16-18)

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.


 

 

Lampa świeci, by rozświetlać noc.

 

Dobre słowo rozświetla umysł.

Dobry gest miłości rozświetla serce.

Dobry przykład rozświetla drogi życia.

 

A słowo „dobry” jest tu kluczem.

 

A jeden jest dobry, Bóg.

I On jest źródłem dobroci.

 

Bądź dobry, jak On jest dobry.

Bądź światłem dla innych.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.