Łaska wiary

EWANGELIA – (J 6,44-51)
Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Gdy oceniamy ludzi za brak wiary.

To troszkę to niesprawiedliwe.

*

Wiara jest darem.

Wiara jest łaską.

*

Nikt nie przyjdzie do Jezusa.

Jeśli go nie pociągnie Ojciec.

*

Jeden wierzy z całego serca.

Drugi raczej jest letniej wiary.

*

Nie ma jednak ludzi niewierzących.

Każdy człowieka, ma w sobie pragnienie nieskończoności.

*

To prawda, Ojciec musi nas pociągnąć do siebie.

Ale, ja mogę i powinienem prosić, by mnie pociągnął.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.