Lecz ludzi dobrej woli…

EWANGELIA – (Mt 17,10-13)
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Postąpili z Nim tak, jak chcieli.

Czy coś się zmieniło?

*

Nie.

*

Bluźnią przeciwko Niemu.

Profanują Krzyż Święty.

Odrzucają Go w przykazaniach.

*

Lecz są i tacy.

*

Co kochają Go ponad wszystko.

Oddają Mu cześć w liturgii.

Karmią się Jego Ciałem.

*

I takich jest więcej.

*

Bo ludzi dobrej woli jest więcej.

I mocno wierzę w to.

Że ten świat, nie zginie nigdy nie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.