Lepszy rozdział życia – (Mt 4,12-23)

Gdy w złości, bezradności i bólu…

 


EWANGELIA (Mt 4,12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

denews_logo1


 

 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

Tylko jak?

 

Wykorzystany do granic możliwości pracownik mówi:

„Mam dość.”

Rzuca pracę i odchodzi do innej.

 

Odarta z nadziei żona czy mąż, że jeszcze … wyrzuca z siebie:

„Mam dość.”

Pakuje walizkę i wyprowadza się.

 

Wkurzony na samego siebie chłopak, że ciągle ten sam grzech, upadek… krzyczy:

„Mam dość.”

Klęka i zaczyna błagać Boga, że on już próbował i teraz Jego kolej.

 

I wtedy zaczyna się nawrócenie.

Gdy w złości, bezradności i bólu.

Wykrzyczysz „Mam dość”.

 

Wstaniesz i zaczniesz nowe życie.

To jest początek nawrócenia.

Tak zaczyna się nowy lepszy rozdział w życiu.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.