Litania do Wszystkich Świętych Rozrabiaków – (Mt 21,28–32)

I to przed wami…

 


EWANGELIA (Mt 21,28–32)

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.


 

 

Celnicy i nierządnice.

Wchodzą do Królestwa.

 

I to przed wami.

Grzecznymi i ułożonymi.

 

Bóg postawił na rozrabiaków.

 

Piotr, do bójki zawsze gotowy.

Augustyn, złamał każde przykazanie.

Paweł, najgorliwszy z prześladowców.

Franciszek, to był pierwszy imprezowicz.

Maria Magdalena, zarabiała swoim ciałem.

 

Lista jest długa.

Tak jak długa jest Litania do Wszystkich Świętych.

 

A może nowa litania.

Taka litania do Wszystkich Świętych Rozrabiaków.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.