Litania do Wszystkich Świętych Rozrabiaków – (Mt 21,28–32)

I to przed wami…   EWANGELIA (Mt 21,28–32) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.     Celnicy i nierządnice. Wchodzą do Królestwa.   I to przed wami. Grzecznymi i ułożonymi.   Bóg postawił na rozrabiaków.   Piotr, do bójki zawsze gotowy. Augustyn, złamał każde przykazanie. Paweł, najgorliwszy z prześladowców. Franciszek, to był pierwszy imprezowicz. Maria Magdalena, zarabiała swoim ciałem.   Lista jest długa. Tak jak długa jest Litania do Wszystkich Świętych.   A może nowa litania. Taka litania do Wszystkich Świętych Rozrabiaków.