Mądra i wrażliwa – (Mt 5,20-26)

Dlaczego tak?…

 


EWANGELIA (Mt 5,20-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

 

denews - logo1


 

 

Raz jesteś rygorystyczny.

Innym razem pobłażliwy.

 

Raz mówisz, że to sprawiedliwość.

Innym razem, że to miłosierdzie.

 

Raz oddał byś ostatnie pieniądze.

Innym razem, wydusił byś ostatni grosz.

 

Dlaczego tak?

 

Zależy od humoru jakim masz?

Zależy od człowieka, którego to dotyczy?

Zależy od okoliczności w jakich się znalazłeś?

 

„Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa…”

 

Bez względu na humor, człowieka i okoliczności.

Podejdź z miłością, do każdego człowieka.

 

Miłością, mądrą i wrażliwą.

Taka miłość, prostuje pokręcone drogi.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.