Mądrzy i głupi (inaczej myślący) – (Mt 25,1-13)

Zastanawiam się tylko…EWANGELIA  (Mt 25,1-13)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.


 

 

Roztropne i nierozsądne.

W oryginale.

Mądre i głupie.

 

Ale to taki światowy trend.

Łagodzić wszystko.

By tylko nikogo nie urazić.

Nawet wbrew logice.

 

A zresztą…

 

Nie ma dziś głupich, tylko są „inaczej myślący”.

Sformułowano już nawet pewne postulaty, a w nich między innymi:

 

– By „inaczej myślący” otrzymywali takie same stanowiska jak mądrzy.

Taka odmiana parytetów w wydaniu mądrych i głupich.

(Ups przepraszam „inaczej myślących).

 

– „Państwo powinno być neutralne nie tylko światopoglądowo, ale również intelektualnie.”

 

– „Nie można nikogo dyskryminować ze względu na orientację lub brak orientacji w jakimś temacie lub zagadnieniu.”

 

– „Nie ma głupich pomysłów, jest tylko inne spojrzenie na dany temat, rzeczywistość, problem…”

 

 

Ale czemu tu się dziwić, skoro dziś każdy jest najmądrzejszy.

Nawet samego Pana Boga, człowiek chce poprawić.

Przecież, nie jest głupszy od Boga.

 

 

Zastanawiam się tylko nad jednym.

Czy to jest bardziej straszne, czy bardziej śmieszne.

 

A może to ja, po prostu „inaczej myślę”? 🙂

 

 

 

 

A może to obrazek z Demotywatory.pl najlepiej to komentuje.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.