Mały robaczek – (Mt 11,11-15)

Dwunasty dzień Adwentu


EWANGELIA (Mt 11,11-15)
Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.


 

 

„Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku, o Izraelu! (…).”

Te słowa przeczytamy w Księdze Izajasza – (Iz 41,13-20).

A to pierwsze czytanie z dnia dzisiejszego.

 

Mały robaczek co wymłóci i wykruszy góry.

Mały robaczek staje się silny jak młockarnia.

Ta siła rodzi się w mojej słabości i mocy Boga.

 

Bóg wyznacza Jana do wielkich zadań.

Między niewiastami nie narodził się większy.

A wielki był Jan, wielkością i mocą Boga.

 

Bóg wyznaczył mi i Tobie zadanie.

Ktoś powie: „A co ja mogę sam?”

Sam nic, ale z Bogiem już wszystko.

 

Gdy wątpisz, co może zwykły człowiek i Bóg to zapytaj o:

Jana Pawła II zwykłego chłopak w drewniakach z kamieniołomu.

Matkę Teresę, zwykłą zakonnicę z pustymi rękoma na ulicach Kalkuty.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.